Τμήμα αξονικής τομογραφίας / CT Scan

0 387

The CT Scan is the Multi-slice GE LightSpeed VCT XT. The benefit of this model is that it takes 64 slices when it operates allowing for full reconstruction of the organ under observation. This ability of the new technology renders the scanning procedure faster (which means that the patient is radiated at lower levels – studies have shown 80% less) and more accurate.

Clinical application of computed tomography (CT)

  • CT coronary angiography (non-interventional coronary smoothing complications inherent in  classical coronary angiography).
  • Angiography of all vessels of the human body (carotid arteries of the brain, thoracic and abdominal aorta, renal arteries, peripheral arteries).
  • Evaluation of lung function and bronchoscopy (inspection of the bronchi without the use of an endoscopic instrument).
  • Measurements of the upper and lower jaws.
  • Visualization of all organs of the human body.
Αξονική στεφανιογραφία καρδιάς

Αξονική στεφανιογραφία καρδιάς
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική τομογραφία κεφαλής ή εγκεφάλου – CT Head or Brain

Αξονική τομογραφία κεφαλής ή εγκεφάλου – CT Head or Brain
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης – CT cervical spine

Αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης – CT cervical spine
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική τομογραφία θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης – CT thoracic spine

Αξονική τομογραφία θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης – CT thoracic spine
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης – CT lumbar spine

Αξονική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης – CT lumbar spine
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική τομογραφία θώρακα – CT chest

Αξονική τομογραφία θώρακα – CT chest
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική τομογραφία κοιλίας και πυέλου – CT abdomen and pelvis

Αξονική τομογραφία κοιλίας και πυέλου – CT abdomen and pelvis
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική τομογραφία νεφρών,ουρητήρα και ουροδόχου κύστεως (πυελογραφία). – CT Urography

Αξονική τομογραφία νεφρών,ουρητήρα και ουροδόχου κύστεως (πυελογραφία). – CT Urography
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική τομογραφία ανω και κατω ακρου – CT upper and lower extremity

Αξονική τομογραφία ανω και κατω ακρου – CT upper and lower extremity
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually

Αξονική αγγειογραφία με σκιαγραφικό μέσο – CT Angiography with IV contrast

Αξονική αγγειογραφία με σκιαγραφικό μέσο – CT Angiography with IV contrast
For CT scans estimated duration 10-30′ and is subject to its case individually